facebook

Honda HONDA Fit (Jazz) 2002 Model (၉ဂ/၇---)

သိန္း 245.00 Ks.
အိမ္စီးကားသန္႕ HONDA Fit (Jazz) 2002 Model (၉ဂ/၇---) အေရာင္ Silver
ဆက္သြယ္ရန္ : ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
Phone : ၀၉ ၅၁၄ ၅၂၅၂
Group : အေရာင္း

Honda HONDA Fit (Jazz) 2002 Model (၉ဂ/၇---)

အိမ္စီးကားသန္႕
HONDA Fit (Jazz) 2002 Model (၉ဂ/၇---)
အေရာင္ Silver, Power Steering,
Power Windows SRS air bags,
Original TV DVD ကားေၾကာတင္း
အတြင္းခန္းအလြန္သန္႕ Alloy အားလံုးအသစ္၊
တာယာ ၄ လံုးအသစ္စက္စက္၊
လက္တင္စီး။ (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)
သိန္း ၂၄၅။ ပြဲစားမလို။
ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၄ ၅၂၅၂